Kontakt oss   

På jorden et sted

Tro ikke frosten som senker en fred
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.

Andre Bjerke

Velkommen


Velkommen til Primærmedisinsk uke

I snart 30 år har Primærmedisinsk uke (PMU) vært et kjent begrep for leger og medarbeidere som har sin daglige arbeidsplass i primærhelsetjenesten. Helt siden starten i 1989 har PMU vært en viktig kursarena og møteplass – og de siste årene også en mønstring av nasjonalt format. Vår ambisjon er å tilby gode og engasjerende kurs og et spennende kultur- og musikkprogram som til sammen skaper en arena for trivsel, inspirasjon og rekreasjon, både faglig og sosialt.

PMU arrangeres annethvert år i Oslo – av en hovedkomité oppnevnt av Allmennlegeforeningen (AF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam). For 5. gang på rad har vi valgt Radisson Blu Scandinavia Hotel som hovedadresse for ukens begivenheter, men i tillegg vil det være enkelte kurs som finner sted ved nærliggende hoteller. I løpet av uken forventer vi om lag 1500 besøkende – fremfor alt kursdeltakere, men også mange kursledere, foredragsholdere, musikere og kultur-utøvere samt andre bidragsytere.

Bredt repertoar

Også denne gang er det flere enn 40 kurs på PMU-menyen. Blant årets nyheter er de kliniske emnekursene i allergiske og atopiske sykdommer, hudsykdommer, øyesykdommer og et klinisk emnekurs om ’helhetlig helseforståelse’. Vi har også populære gjengangere som hjerte- og karsykdommer, diabetes, pediatri, praktisk gynekologi og kognitiv terapi. På programmet står grunnkursene A og D i allmennmedisin og introduksjonskurset i samfunnsmedisin (kurs A). Som tidligere blir det en egen ‘forskningsdag’ med presentasjoner av allmennmedisinske prosjekter.

I kulturprogrammer deltar kjente artister som med rette kan betegnes som «primærmedisinske venner», mens andre er med for aller første gang. Til den første kategorien hører utvilsomt Ole Paus – som også i år stiller opp med sine morgenkonserter. En sann PMU-veteran!  

«Helse og håp – på jorden et sted»

Kongressmottoet Helse og håp – på jorden et sted er inspirert av et dikt skrevet av den folkekjære lyrikeren André Bjerke (1918–85). Diktet På jorden et sted er en påminnelse om at vår klode er alle menneskers hjem og at vi bærer med oss og i oss drømmer og håp om tilhørighet, trygghet og et godt liv med god helse. Mottoet har globale, humanistiske og fordelingspolitiske implikasjoner – og danner en tematisk ramme rundt plenumsprogrammet gjennom uken.

Mottoet speiler to ulike begivenheter som på hver sin måte har bidratt til å sette sitt ideologiske preg på norsk allmenn- og samfunnsmedisin. Den ene er at det er 40 år siden Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte Alma Ata-deklarasjonen. Deklarasjonen slo fast at en god primærhelsetjeneste er en grunnforutsetning for å sikre helsetjenester til alle og utjevne sosiale ulikheter i helse. Den andre begivenheten er 50-årsjubileet for akademisk allmennmedisin i Norge.

Globalt blikk

Begge begivenheter vil bli markert i plenumssesjonene. I åpningsinnlegget mandag 22. oktober vil Anna Stavdal, fastlege i Oslo og president i WONCA Europe, berøre Alma Ata-deklarasjonen når hun snakker om viktigheten av at vi ser oss selv som en del av et internasjonalt fellesskap. Hvordan kan vi med et ‘globalt blikk’ utvikle primærhelsetjenesten til beste for pasientene? Og hvilken plass har Norge i internasjonal allmennmedisin i 2018, nå som vi markerer fagets første 50 år som akademisk disiplin? Dette er spørsmål som Stavdal vil komme inn på.

Onsdag 24. oktober blir det også en plenumssesjon med et globalt bakteppe, når vi får besøk av kollega Øyunn Holen fra Leger Uten Grenser. Holen er spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer og overlege ved avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet. Hun vil dele erfaringer fra feltoppdrag med Leger Uten Grenser, ta opp medisinsk-etiske dilemmaer man står overfor i det humanitære arbeidet samt informere om organisasjonens innsats i ulike land og regioner.

Torsdag 25. oktober vil professor Jørund Straand ved Institutt for helse og samfunn ved UiO holde ukens hovedforelesning, der han dveler ved allmennmedisinen som universitetsfag gjennom 50 år. Det blir både tilbakeblikk og fremblikk på utviklingen og utfordringene i faget. Straand blir også møteleder for et jubileumsseminar hvor dette skal markeres.

Vi gleder oss til å en spennende uke og håper at alle som deltar får noen fortreffelige dager i hjertet av hovedstaden!

På vegne av hovedkomiteen:
Tom Sundar, leder 

 

* * *

 

Primærmedisinsk kulturuke 2018

Med utgangspunkt i et vakkert, tankevekkende og inspirerende dikt av Andre Bjerke (1918–85), «På jorden et sted», ønsker vi velkommen til Primærmedisinsk kulturuke:

Tro ikke frosten som senker en fred

av sne i ditt hår.

Alltid er det på jorden et sted

tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned

i skumringens fang.

Alltid er det på jorden et sted

 

Diktet minner oss om at kloden vår er alle menneskers hjem.

Vi bærer alle i oss drømmer og håp om tilhørighet og trygghet.

Ikke minst bærer vi med oss håpet om god helse.

Vårt fag er i utvikling. Medisinsk kunnskap er sagt å ha kort halveringstid. Det er en diskutabel påstand, og langt på vei en myte, men det er riktig at deler av dagens kunnskap vil bli ugyldig i løpet av en viss tid – kanskje noen tiår.

Likevel kan vi slå fast: Sannheter er ikke alltid sanne, og det eneste sikre er det usikre.

Endring skjer, og der det er vilje er det en vei.

På den mørkeste nattehimmelen lyser stjernene klarest, og hva er vakrere enn en soloppgang?

HELSE OG HÅP, PÅ JORDEN ET STED

Ukens artistgalleri og smaksopplevelser

Igjen har vi den store gleden av å presentere artistene som vi i år vil møte gjennom Primærmedisinsk uke.

Noen artister kan betegnes som gode «primærmedisinske venner», andre presenterer vi her for første gang. Alle har de til felles at de skal bidra til at årets Primærmedisinske uke vil bli en minneverdig opplevelse, både faglig og kulturelt.

  • Ole Paus kommer som alltid og vekker oss og geleider oss inn til de tidligste forelesningene (Vi håper vi ikke er blitt avslørt på at dette er vårt hemmelige triks for å få alle til å stå tidlig opp).
  • Torbjørn Dyrud er vårt nye bekjentskap, med sine fantastiske og jordnære viser. Gled dere!
  • Ketil Bjørnstad har også gitt oss minnerike musikkopplevelser tidligere. Vi er stolte av å kunne ha en slik kapasitet med på laget.
  • Julie Kleive utvikler stadig sin musikalske lekegrind, og denne gangen vil hun sammen med stjernepianisten Joachim Kwetzinsky og komponist Marcus Paus i «Marcus Paus Trio»  fremføre nykomponert musikk til Andre Bjerke-dikt, i anledning 100-jubileet  for den folkekjære lyrikerens fødsel.
  • Vi arrangerer også i år en kveldskonsert i den ærverdige Gamle Aker kirke med Knut Reiersrud og Iver Kleive. Vi kan garantere en stor opplevelse, og anbefaler interesserte deltakere å bestille billetter tidlig, da konserten raskt vil bli utsolgt.
  • Yngve Søberg kommer direkte fra Den Norske Opera til oss, og vil bli akkompagnert av sin briljante ledsager Reza Aghamir på klaver.
  • Årets komet på pop-himmelen, «No 4» vil avslutte Primærmedisinsk kulturuke 2018. Dette er en jentegruppe vi lenge har ønsket skal komme til oss, og nå er de her – endelig!
  • Under festmiddagen vil vi denne gangen få en forrykende danseoppvisning av «Dark Mark», det vil bli en spektakulær opplevelse.
  • Vi har i år lyst til å ta med oss en liten deltakergruppe på en matopplevelse på Oslo østkant, smake uvanlige smaker eller i alle fall eksotiske smaker, og til å geleide oss denne kvelden har vi fått med den kjente TV-journalisten Noman Mubashir, som er hyperkjent med matkulturen i Oslo.

Velkommen til en kulturuke med en variert meny og med mange spennende innslag!

PMUs kulturkomité – Torfinn Kleive og Mariann Mathiesen