Kontakt oss   

På jorden et sted

Tro ikke frosten som senker en fred
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.

Andre Bjerke

Praktisk informasjon og betingelser


Kongressen, tid og sted

Primærmedisinsk uke 2018 arrangeres i perioden 22.–26. oktober på følgende hotell:

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, 0166 Oslo.

Scandic Holberg Hotel, Holbergsplass 1, 0166 Oslo.

Scandic Hotel St. Olavs Plass St. Olavs plass 1, 0165 Oslo

De fleste kursene er aktuelle både for leger og medarbeidere, og vi kan love en spennende uke!

Påmelding: Så snart som mulig og innen 25. september. Flere av kursene blir raskt fylt opp og ventelister etableres.

Alle kurs, kveldsarrangement, hotellovernatting, måltider mm. registreres i påmeldingsskjema på PMU sine nettsider.

Velg kursene du ønsker å delta på, hotellovernatting og kveldsarrangement som konferansemiddager og festmiddag, byvandring, teater og konserter.

Velg fane «Påmelding» på internettsiden. Avslutt påmeldingen ved å klikke på «BEKREFT» nederst på siden for at bestillingen skal fullføres. Straks du har klikket bekreft vil det komme opp et vindu som forteller at registreringen er suksessfull. Da er påmeldingen komplett. Deretter vil du motta en bekreftelse på din bestilling på e-postadressen du har registrert.

For bestilling mottatt etter 25. september 2018, tilkommer administrasjonsgebyr på kr. 500,-

 

Betaling

Faktura vil bli sendt som vedlegg til e-postadressen du registrerer i din påmelding. Betalt faktura er din bekreftelse. Fakturaen må være betalt før kursets start for tilgang til kurs og kursmateriell.

Betaling kan gjøres på to ulike måter:

  • 1. Rask og sikker online betaling med bankkort, VISA eller Master kort. Klikk her for å komme inn på din registrering. Velg deretter «Faktura og betaling». Her finnes oversikt over bestillingen, beløpet som skal betales samt kopi av faktura. Ved eventuelle endringer vil også kreditnota og ny faktura ligge tilgjengelig her. Betalingen gjennomføres, og du mottar en automatisk betalingsbekreftelse per epost.
  • 2. Betaling av faktura via nettbank. 

NB! Ved betaling av faktura på nettbank eller i bank må KID benyttes for at vi skal kunne spore din betaling!

Ved eventuell bestilling etter 25. september vil forfallsdato uansett være innen 22. oktober som er startdato for Primærmedisinsk uke 2018.

 

Husk

Ta gjerne med fakturaen til kurset, som også vil være din bekreftelse på bestillingen.
Husk å skriftlig melde fra om eventuelle endringer og avbestillinger innen gitte tidsfrister for å unngå gebyrer. Se forøvrig punktet vedrørende avbestilling.

 

Kurstimer

PMU 2018 tilbyr et variert kursprogram til både leger og medarbeidere Alle kursene søkes godkjent som tellende i spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin. Vi har kliniske emnekurs/emnekurs, dagskurs samt to grunnkurs i allmennmedisin og ett grunnkurs i samfunnsmedisin. Omlag 40 kurs er rettet mot leger og omlag 30 kurs mot medarbeidere

For å få godkjent kurstimer og kursbevis, må du signere presensliste to ganger per dag.

Mandagens åpningsforelesning (Anna Stavdal), onsdagens plenumsforelesning (Øyunn Holen) og torsdagens hovedforelesning (Jørund Straand) gir hver 1 tellende kurstimeforutsatt ordinær kursdeltakelse.

Kursbevis sendes elektronisk etter uke 43/2018.

 

Fond ll

Leger søker Legeforeningens Fond II om refusjon av utgifter til reise, overnatting og måltider. Søknad til Fond II gjøres digitalt fra Dnlfs hjemmesider, klikk her.  

 

Forskningsdagen, frie foredrag

Tirsdag 23. oktober

Sammendragene blir samlet i et hefte som deles ut til deltakerne på Forskningsdagen. Gå inn på kursprogrammet til Forskningsdagen for detaljert beskrivelse av hvordan du skal sette opp og sende inn ditt sammendrag/abstract.

Send sammendrag/abstract senest 25. september på e-post til: Arne Fetveit: arne.fetveit@medisin.uio.no

 

Åpning av PMU 2018

Åpning av Primærmedisinsk uke mandag 22. oktober kl. 13.10–14.00 i Scandinaviasalen, Radisson Blu Scandinavia Hotel. Åpningen gir 1 tellende time kombinert med ordinært kurs. Påmelding er påkrevd.

Plenumsforelesning onsdag 24. oktober kl. 13.10.10–14.00 i Scandinaviasalen, Radisson Blu Scandinavia Hotel.Forelesningen gir 1 tellende time kombinert med ordinært kurs. Påmelding er påkrevd.

Hovedforelesning finner sted torsdag 25. oktober kl. 13.10–14.10 i Scandinaviasalen, Radisson Blu Scandinavia Hotel. Hovedforelesningen gir 1 tellende time kombinert med ordinært kurs. Påmelding er påkrevd.

Registrering og sekretariat under gjennomføring

Sekretariatet på Radisson Blu Scandinavia Hotell er åpent hver dag fra kl. 08.00 til kl. 17.00. Her mottar du kongressmappe, navneskilt, måltidskuponger og billetter til kveldsarrangementer mv.

Avbestillingsbetingelser (må leses nøye)

  • Avbestilling frem til 17. september faktureres med kr. 500,–
  • Avbestilling fra 17. september frem til og med 12. oktober: Ingen refusjon av kursavgiften.
  • Avbestilling etter 12. oktober: Ingen refusjon av noen bestilte produkter (som kursavgift, måltider, overnatting, osv.)

Avbestillingsbetingelsene gjelder uansett årsak; generell avbestilling, manglende fremmøte, sykdom, eller andre årsaker. Sjekk derfor om din personlige reiseforsikring også gjelder denne type utgifter. Alternativet er å tegne egen forsikring hos ditt forsikringsselskap som dekker slik avbestilling. Ved sykdom kan refusjon søkes ditt forsikringsselskap mot legeerklæring.

Ved eventuell avlysning av kurs fra arrangørens side, gis det tilbud som annet kurs i PMU-uken. Ønskes ikke annet kurs, refunderes innbetalt beløp i sin helhet.


Velkommen til en opplevelsesuke på Radisson Blu Scandinavia Hotel!

Det tas forbehold om endringer i programmet, vennligst følg med på www.pmu2018.no for oppdateringer!