Kontakt oss   

På jorden et sted

Tro ikke frosten som senker en fred
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.

Andre Bjerke

Hovedforelesning torsdag 25. oktober

 

Jørund Straand: Akademisk allmennmedisin 50 år: urgammel praksis – ungt fag

j_straandI 1968 ble Institutt for allmennmedisin opprettet i Oslo, med Christian Borchgrevink som landets første professor i allmennmedisin. Siden den gang har det vært en stor utvikling i allmennmedisinens plass på universitetene og forskningen som produseres.

I 2018 har Norge fire allmenn- og samfunnsmedisinske institutter – og i løpet av de siste 10 årene har vi fått like mange allmennmedisinske forskningsenheter. Disse enhetene er et strategisk supplement til instituttene og bidrar til å styrke produksjonen av doktorgrader og vitenskapelige publikasjoner samt utvikle veilederkompetanse. Allmennmedisin har også blitt et av de tre kliniske hovedfagene i medisinutdanningen, og dette bidrar i stor grad til hva slags kompetanse og holdninger de nyutdannede legene har med seg ut i klinisk praksis.

«Du skal skrive ditt fag», lød utfordringen fra Per Fugelli i 1984. Norsk allmennmedisinsk forskning holder et høyt internasjonalt nivå og bidrar til økt kunnskap om forebygging, diagnostikk og behandling i allmennmedisinen. Det er viktig å bygge bro mellom akademia og klinisk praksis. Både studentutplassering og det nystartede allmennmedisinske forskningsnettverket PraksisNett er viktige elementer i dette.

I hovedforelesningen ved PMU 2018 vil Jørund Straand trekke linjene fra historien bak allmennmedisinens inntreden på universitetene til dagens situasjon og framtidens utfordringer og muligheter.

Han leder samme dag et jubileumsseminar som dekker historien, utviklingen og framtiden på en bred måte.

Om Jørund Straand

Jørund Straand (f. 1951) er professor i allmennmedisin, avdelingsleder ved Avdeling for allmennmedisin og forskningsleder ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

Han har en lang erfaring fra allmennpraksis, hovedsakelig i Bergen. Han ble tilknyttet Institutt for allmennmedisin i Bergen i 1988. Under veiledning av Per Fugelli tok han i 1999 doktorgraden på den farmakoepidemiologiske diagnose- og reseptstudien fra Møre og Romsdal: To prescribe or not to prescribe. Drug prescribing studies from general practice. Fra 2000 har han hatt full universitetsstilling ved Universitetet i Oslo. Foruten forskning rundt bruk av legemidler, særlig hos eldre, har han bidratt og veiledet mange forskjellige forskningsprosjekt i allmennmedisin.

Straand var prosjektleder for kvalitetsprosjektet Kollegabasert terapiveiledning (best kjent som KoKo-prosjektet) og søknaden om en Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. De siste syv årene har han deltatt aktivt i forarbeidet for forskningsnettverk (Praksisnett) i allmennmedisin.


Foto: Hedda Tschudi-Madsen