Kontakt oss   

På jorden et sted

Tro ikke frosten som senker en fred
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.

Andre Bjerke

Åpningsforelesning mandag 22. oktober

 

Anna Stavdal: La oss bringe verden hjem til Norge!

ap2

Norge er et lite land med et innbyggertall på størrelse med en middels europeisk storby. Vi snakker et lite språk, og på kartet er vi plassert nær verdens ende i det mange oppfatter som et ugjestmildt klima. Sammen med våre naboland har vi rike tradisjoner med et helsevesen basert på solidaritet og likeverd, med allmennlegen i en nøkkelrolle. «The Nordic Model» er et velkjent begrep internasjonalt og beskriver et system som mange land misunner oss. På 1970 -tallet fant vi olje, og kunne bygge ut vårt helse- og velferdssystem til å bli et av de beste i verden. Som «annerledeslandet» har vi to ganger valgt å stå utenfor EU.

Imidlertid er vi en del av et globalt fellesskap, både som nasjon og som fag. Hvilken plass har Norge i internasjonal allmennmedisin i 2018, nå som vi feirer 50-årsjubileet for faget vårt som akademisk disiplin? Hvordan kan internasjonalt arbeid bidra til utvikling av faget vårt til beste for våre pasienter?

I åpningsforedraget vil Anna Stavdal «bringe verden hjem» til Norge, og beskrive hvordan vi lære av å dele kunnskap og erfaringer innen faget og helsetjenesten – og hvordan internasjonalt arbeid er en berikelse, og en forutsetning, for fortsatt utvikling av en bærekraftig norsk allmennmedisin.

 

'No Man is an Island'
John Donne (1572–1631)

No man is an island entire of itself; every man
is a piece of the continent, a part of the main;
if a clod be washed away by the sea, Europe
is the less, as well as if a promontory were, as
well as any manner of thy friends or of thine
own were; any man's death diminishes me,
because I am involved in mankind.
And therefore never send to know for whom
the bell tolls; it tolls for thee.

 

Om Anna Stavdal:

Anna Stavdal er spesialist i allmennmedisin, fastlege ved Bolteløkka legekontor i Oslo og universitetslektor ved UiO. Hun var leder for NSAM (Norsk selskap for almenmedisin) – forløperen til Norsk forening for allmennmedisin – fra 1999 til 2003 og hun var en av initiativtakerne til Nordic Federation of General Practice, som hun ledet i 2005–11. I 2016 ble Stavdal den første kvinne og første nordmann til å bekle vervet som president i WONCA Europe – en faglig nettverksorganisasjon for 120 000 allmennleger i 43 medlemsland, og en regional del av WONCA World, som samler over 600 000 allmennleger verden over.