Kontakt oss   

På jorden et sted

Tro ikke frosten som senker en fred
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.

Andre Bjerke

Kursprogram

Nr. Tittel Dager
Kliniske emnekurs - 2 dagers kurs
1 Alt om muskel- skjelettplager på 16 timer, håndgrep og triks du aldri glemmer 22.-23.10.2018 program
2 EPJ og ES i praksis for dummies og viderekomne; leger og medarbeidere 22.-23.10.2018 program
3 Hverdagspediatri 22.-23.10.2018 program
4 Migrasjonshelse 22.-23.10.2018 program
5 Motiverende intervju 22.-23.10.2018 program
6 Onkologi - fastlegens utfordringer 22.-23.10.2018 program
7 Praktisk gynekologi – 1 22.-23.10.2018 program
8 Ultralyd – Grunnkurs 22.-23.10.2018 program
9 "Hverdagsrus og helgefyll – fastlegen og den lovlige rusen" 23.-24.10.2018 program
10 Farmakoterapi i allmennpraksis 23.-24.10.2018 program
11 Helsestasjonen – mer enn veiing og vaksiner 23.-24.10.2018 program
12 Hjerte- og karsykdommer 23.-24.10.2018 program
13 Praktisk gynekologi – 2 24.-25.10.2018 program
14 Ultralyd – kurs for viderekomne 24.-25.10.2018 program
15 Demens – "alderdommens svøpe" 25.-26.10.2018 program
16 Allergiske og atopiske sykdommer 25.-26.10.2018 program
19 Diabetesoppfølging på fastlegekontoret 25.-26.10.2018 program
20 Forutsetninger for en helhetlig helseforståelse 25.-26.10.2018 program
21 Hudsykdommer i allmennpraksis 25.-26.10.2018 program
22 Smertemedisin: Fra piller til mestring 25.-26.10.2018 program
23 Vondt i magen: Matintoleranse, cøliaki og funksjonelle mage-tarmlidelser 25.-26.10.2018 program
24 Øyesykdommer 25.-26.10.2018 program
Dagskurs
25 Farmasi for medarbeidere 22.10.2018 program
26 Kognitiv terapi 22.10.2018 program
27 Psykiske lidelser i svangerskapet 22.10.2018 program
28 Trafikkmedisin 22.10.2018 program
29 Akuttmedisin for medarbeidere – 1 23.10.2018 program
30 En dag på lab`en 23.10.2018 program
31 Forskningsdag 23.10.2018 program
32 Akuttmedisin for medarbeidere – 2 24.10.2018 program
33 Glede ved å lede 24.10.2018 program
34 Helsestasjonen – mer enn veiing og vaksiner! – for medarbeidere 24.10.2018 program
35 Samliv på helsa løs? – Helsemessige utfordringer ved familie- og samlivsproblemer? 24.10.2018 program
36 "Hva er det du sier?" – Kommunikasjon og helse 25.10.2018 program
37 Jubileumsseminar: Akademisk allmennmedisin 50 år 25.10.2018 program
38 Exercise is medicine 26.10.2018 program
39 Hud og sår 26.10.2018 program
40 Praktisk lungemedisin for leger og medarbeidere 26.10.2018 program
41 Reisemedisin 26.10.2018 program
3 dagers kurs
42 Kurs A, Samfunnsmedisin 22.-24.10.2018 program
4 dagers kurs
48 Grunnkurs A - frivillig del program
43 Grunnkurs A 22.-25.10.2018 program
Ukeskurs
44 Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer 22.-26.10.2018 program
Plenumsforelesninger
0 (K)
45 Åpningsforelesning 22.10.2018 program
46 Onsdagsforelesning 24.10.2018 program
47 Hovedforelesning 25.10.2018 program