Kontakt oss   

På jorden et sted

Tro ikke frosten som senker en fred
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.

Andre Bjerke

 

Kjære leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten
 

Vi takker alle som var tilstede med bidrag og deltakelse på PMU 2018, og har gleden av å ønske
Velkommen til ny PMU-uke i 2020, uke 43!

 

PMU tilbyr hvert annet år et variert kursprogram til både leger og medarbeidere.

I 2018 hadde vi kliniske emnekurs, emnekurs, dagskurs samt grunnkurs i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Omlag 40 kurs var rettet mot leger og omlag 30 kurs mot medarbeidere.

 

 

I tradisjonen tro var det også kulturelle begivenheter dag- og kveldstid. 

Hilsen Hovedkomitéen fra PMU 2018

  

hk4

 

 

PMU 2018 HOVEDKOMITÉEN: 
Tom Sundar, Trygve Skonnord, Tove Rutle, Mariann Mathiesen, Torfinn Kleive, Bente K. Rusten, Gjertrud Lødøen, Finn Bovim, Linda E. Grønvold, Lisbeth Homlong, Heidi Lian Hem, Jan Magne Linnsund, Ann Kristin Grønvik, Lina Linnestad.
Teknisk arrangør, Cathrine Faye / Arrangementsupport AS

 

Foto: Ida Myklebust Sundar

 

Primærmedisinsk uke (PMU) er en ledende kurskongress for leger og medarbeidere i 
primærhelsetjenesten, arrangert av Allmennlegeforeningen (AF), Norsk forening for 
allmennmedisin (NFA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam).